Laboratuvar Hakkında
 
Yapı ve Malzeme Laboratuvarı

Yapı ve Malzeme Laboratuvarında, özellikle havacılık, uçak-uzay ve savunma endüstrisinde kullanılan malzemelerin, mikro yapısal, mekanik, termal ve elektriksel özelliklerinin analizi gerçekleştirilmektedir. Ana araştırma alanımız havacılık, uçak-uzay ve savunma endüstrisi için geliştirilen malzemelerin;

• Araştırmaya uygun numunelerin hazırlanması (bakalite alma, zımparalama, parlatma ve dağlama)
• Mikro yapısal karakterizasyonu (malzeme mikro yapısındaki tane boyutu, tane şekli, fazların cinsi)
• Sertlik analizleri (makro ve mikro sertlik cihazları ile)
• Mukavemet ve tokluk analizleri (çekme/akma/kopma/basma/eğme mukavemetleri)
• Termal ve elektriksel (termoelektrik) özelliklerin analizi

Sorumlu Akademik Personel
• Arş.Gör.Bekir AKGÜL, bekirakgul@sivas.edu.tr
• Arş.Gör.İlhan DANACI, idanaci@sivas.edu.tr
• Arş.Gör.Yasin YILMAZ, yyilmaz@sivas.edu.tr
Hassas Kesme Cihazı
 
Hassas Kesme Cihazı

Cihazın Kullanım Amacı:Hassas kesme cihazı ile, metalografik incelemesi yapılacak olan malzemelerden oldukça hassas boyut toleranslarında numune almak amaçlanır.
Cihazın Uygulamaları:Hassas kesme cihazı ile havacılıkta ve askeri uygulamalarda kullanılan çeşitli malzemelerin metalografik olarak incelenmesinde en uygun şekilde gerekli ölçülerde numune hazırlanabilir.

Videoyu izlemek için lütfen tıklayın.
Makrosertlik Ölçme Cihazı
 
Makrosertlik Ölçme Cihazı

Cihazın Kullanım Amacı:Makrosertlik ölçüm cihazı ile 0.0125 mm'den daha kalın numunelerde 10 kg lık yük uygulamak suretiyle sertlik ölçümü amaçlanır.
Cihazın Uygulamaları:Havacılıkta ve askeri uygulamalarda kullanılan çeşitli malzemelerin makro ölçekte nispeten yüksek yükler uygulamak suretiyle sertlik değerlerinin elde edilmesinde kullanılır.

Videoyu izlemek için lütfen tıklayın.
Mikrosertlik Ölçme Cihazı
 
Mikrosertlik Ölçme Cihazı

Cihazın Kullanım Amacı:Mikrosertlik ölçüm cihazı ile 0.0125 mm'den daha ince numunelerde 1 kg'dan az yük uygulamak suretiyle sertlik ölçümü amaçlanır.
Cihazın Kullanım Alanları:Havacılıkta ve askeri uygulamalarda kullanılan çeşitli malzemelerin hassas bir şekilde mikrosertlik değerlerinin elde edilmesinde kullanılır.

Videoyu izlemek için lütfen tıklayın.
Optik Mikroskop Cihazı
 
Optik Mikroskop Cihazı

Cihazın Kullanım Amacı:Optik mikroskop, ya da ışık mikroskobu ile malzemelerden mikroyapısal görüntü almak için merceklerden oluşan bir sistem ile görünür ışığı kullanmak amaçlanır.
Cihazın Uygulamaları:Havacılıkta ve askeri uygulamalarda kullanılan çeşitli malzemelerin düşük büyütmelerdeki (10x-100x) mikroyapısal incelemelerinde kullanılabilir.

Videoyu izlemek için lütfen tıklayın.
Sıcak Bakalite Alma Cihazı
 
Sıcak Bakalite Alma Cihazı

Cihazın Kullanım Amacı:Sıcak bakalite alma cihazıyla, metalografik incelemesi yapılacak olan numunelerin ısıtılarak pişirilip daha sonra su ile soğutularak katılaştırılan uygun reçine bileşimleriyle kalıplanması amaçlanır.
Cihazın Uygulamaları:Havacılıkta ve askeri uygulamalarda kullanılan çeşitli malzemelerin metalografik olarak incelemeye uygun hale getirmek için sıcak bakalite alınması gerekmektedir.

Videoyu izlemek için lütfen tıklayın.
Zımparalama/Parlatma Cihazı
 
Zımparalama/Parlatma Cihazı

Cihazın Kullanım Amacı:Zımparalama işlemi ile, malzemenin işlenecek pürüzlü yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesi amaçlanır. Parlatma işlemi ile, yüzeyleri pürüzsüz hale getirilen malzemelerin yüzeyindeki zımparalama esnasında oluşan çiziklerin yok edilip yüzeylerin ayna parlaklığına getirilmesi amaçlanır. İncelenmek istenen mikroyapının görülebilmesi için yüzeydeki deforme olmuş tabaka uzaklaştırılmalıdır, bu amaçla zımparalama işlemleri kademeli olarak gerçekleştirilir ve her kademede bir öncekinden daha ince zımpara kullanılır. Böylece her kademede numunede oluşan çizik ve deformasyon en aza indirilir. Parlatma kademesinde döner disk üzerine çuha, kadife gibi parlatma kumaşları giydirilip Al2O3, elmas gibi aşındırıcı tozların süspansiyonları kullanılarak numune yüzeyleri ayna parlaklığına getirilir. Son olarak nihai mikroyapı incelemesi için numuneler, uygun dağlama çözeltileriyle dağlanır.
Cihazın Uygulamaları:Havacılıkta ve askeri uygulamalarda kullanılan çeşitli mikroskobik yüzey incelemeleri için hazır hale getirilmesinde kullanılır.

Videoyu izlemek için lütfen tıklayın.
Çekme Cihazı
 
Çekme Cihazı

Cihazın Kullanım Amacı:Çekme deneyi ile malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanır. Bu deneyde, herhangi bir malzemenin statik ve yavaş uygulanan bir yüke karşı dayanımı (mukavemeti) ölçülür. Uygun bir çekme test numunesi, universal çekme testi cihazına yerleştirilir ve numuneye kuvvet (yük) uygulanır. Çekme deneyinde numunedeki uzama miktarı ekstansometre (uzama ölçer), uygulanan kuvvet (yük) ise yük hücresi kullanılarak ölçülür ve bu ölçülen uzama ve yük değerleri kullanılarak gerilim-genleme eğrisi elde edilir. Yassı numuneler için 0-7 mm arası kalınlığa sahip, silindirik numuneler için ise 9 ila 14 mm arası çapa sahip olacak şekilde çekme testi gerçekleştirilebilmektedir.
Cihazın Uygulamaları:Havacılıkta ve askeri uygulamalarda kullanılan çeşitli malzemelerin gerilme-genleme eğrisinden çekme mukavemeti, akma mukavemeti, kopma mukavemet, sünekliği, elastisite modülü, kırılma tokluğu, yüzde uzama, Poisson oranı gibi mekanik özelliklerinin tespit edilmesi amaçlanır. Ayrıca bu tür malzemelerin yoğunluğuna bağlı olarak değişen spesifik mukavemet (mukavemet/yoğunluk oranı) özelliklerinin tespit edilmesinde de bu cihazdan yararlanılır.
XRD Cihazı
 
XRD Cihazı

X Işını Difraktometresi kristal malzemelerin atomlar arası mesafe ve yönelimlerinin belirlenmesinde kullanılan bir tekniktir. Malzemelerin kristal yapısına bağlı olarak X ışını farklı açılarda ve şiddetlerde kırılır ve böylelikle malzemenin kırınım deseni ortaya çıkar. XRD tekniği kristal ve amorf bileşiklerin incelenmesinde, metal ve alaşım analizlerinde, seramiklerin ve polimerlerin analizinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca metalik yapılarda olası intermetalik yapıların tespitinde, stress analizlerinde ve nano boyuttaki yapıların tane boyutu analizlerinde de kullanılabilmektedir. Cihaz Marka/Model: RİGAKU MİNİFLEX 600.
Cihazın Uygulamaları:XRD tekniği kristal ve amorf bileşiklerin incelenmesinde, metal ve alaşım analizlerinde, seramiklerin ve polimerlerin analizinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca metalik yapılarda olası intermetalik yapıların tespitinde, stress analizlerinde ve nano boyuttaki yapıların tane boyutu analizlerinde de kullanılabilmektedir.

Videoyu izlemek için lütfen tıklayın.
Termoeletrik Ölçüm Cihazı
 
Termoeletrik Ölçüm Cihazı

Cihazın Kullanım Amacı:Cihazımız organik ve inorganik termoelektrik malzemelerin Seebeck katsayısı ve elektriksel direnç ölçümlerini yapmak için kullanılmaktadır.
Cihazın Kullanım Alanları:Özellikle havacılıkta ve askeri uygulamalarda aktif olarak kullanılan termoelektrik malzemelerin Seebeck katsayısını ölçmekte etkin olarak kullanılmaktadır. Ayrıca cihazdaki ölçümler ile termoelektrik malzemelerin sıklıkla kullanıldığı soğutma sistemlerinde, atık ısının geri kazanıldığı sistemlerde, sensörlerde, akıllı saatlerde elektriksel direnç ve Seebeck katsayısının belirlenmesinde faydalanılmaktadır. Cihazımız pelet ve ince filmlerde ölçüm yapmaya uygundur.

Videoyu izlemek için lütfen tıklayın.
Dijital Korelasyon Cihazı
 
Dijital Korelasyon Cihazı (Digital Image Correlation)

Marka: Dantec
Model: Edu-DIC Single Cam

Cihazın Kullanım Amacı:Özel test cihazlarındaki malzeme numunelerinin statik ve yarı statik yüklemesini ölçerek mekanik özelliklerinin tespit edilmesi amacıyla ve tanımlamak için DIC cihazı kullanılır. Bu şekilde, görüntü toplama ve dijital görüntü korelasyonu teknolojisi ile birlikte son derece hassas, tam alan deneysel karakterizasyon ve malzeme özelliklerinin tespitinin yanı sıra yapısal modellerin kantitatif doğrulaması sağlanabilir.
Cihazın Uygulamaları:Havacılıkta ve askeri uygulamalarda kullanılan çeşitli malzemelerin mekanik özelliklerinin oldukça hassas bir şekilde tespit edilmesinde kullanılabilir.