img
Hakkımızda

Fakültemiz Web Sitesine Hoşgeldiniz

Üniversitemizin 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kurulmasıyla birlikte, Fakültemiz 2547 sayılı Kanunun 51 ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesine göre kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır, ilk öğretim üyeleri 2019 aralık ayı itibarıyla görevlerine başlamıştır.

  • Globalleşen dünyada bilginin gücü her geçen gün artarken bilimsel bilginin de sınırları aşan bir yönü olduğu bir vakıadır. Bu bağlamda Üniversitelerin günümüzde üstlendikleri rol ve sorumluluklar ile yapılanma modelleri bu gelişmelere paralel olarak değişim göstermiştir.
  • 11. Kalkınma Planında belirlenen öncelikli üç gelişme alanından ikisi olan Tarım ve Savunma Sanayii alanlarının Kuruluş Kanunumuzda yer verilmiş olan fakültelerle eşleştirilmesi rastlantı değildir.

Tanıtım Filmi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından okulumuza İHA-0, İHA-1 Pilotu Yetiştirilmesi Adına Yetkili Eğitim Kuruluşu Belgesi Verilmiştir. Öğrencilerimize ve Kursiyerlerimize Alanında Uzman Akademisyenler Tarafından Teorik ve Pratik Uçuş Eğitimleri Verilmektedir.

slider_img05
icon01
icon01

Araştırma


Fakültemiz, yeni nesil laboratuvar altyapısı ile öğrencilerimize ve akademik kadromuza güncel bilimsel araştırmalar için ideal bir ortam sunmaktadır.

Projeler


Fakültemiz, savunma sanayiinin lider firmalarıyla milli teknoloji geliştirmeye katkıda bulunan ortak projeler yürütmektedir. Üniversitemizin yeni nesil laboratuvar altyapısı, bu projelerin başarıyla yürütülmesine katkıda bulunuyor.