FAKÜLTE YÖNETİM KURULU


Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Prof. Dr. Mehmet KUL

Dekan V.

Prof. Dr. Ahmet YILMAZ

Üye

 

Prof. Dr. Tolga KARAKÖY

Üye

 

Prof. Dr. Muhammet ASIM

Üye

Doç. Dr. M. Tarık ÇAKIR

Üye

Doç. Dr. Emre BİÇER

Üye

 

Dr. Öğr. Üyesi Fuat ERDEN

Üye