Prof. Dr. Hüsnü Deniz BAŞDEMİR

Dekan

Prof. Dr. Ahmet YILMAZ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 18/a maddesi gereğince seçilen Profesör üye

Prof. Dr. Tolga KARAKÖY

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 18/a maddesi gereğince seçilen Profesör üye

Prof. Dr. Emre BİÇER

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 18/a maddesi gereğince seçilen Profesör üye

Doç. Dr. Kemal ADEM

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 18/a maddesi gereğince seçilen Doçent üye

Doç. Dr. Sabit HOROZ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 18/a maddesi gereğince seçilen Doçent üye

Dr. Öğr. Üyesi Fuat ERDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 18/a maddesi gereğince seçilen Doktor Öğretim Üyesi üye

İsa TAŞ

Fakülte Sekreteri Vekili - Raportör