Fakültemiz Bünyesindeki Akademik Personelimizin 2022 Yılında SCI-E İndeksli Dergilerde Yayımlanan Makaleleri
• KORKUT I., ERDEN F., OZBAY S., Cost-Effective Control Of Molecular Weight in UltrasoundAssisted Emulsion Polymerization Of Styrene. Acta Chimica Slovenica, /Doi.Org/10.17344/Acsi.2022.7655
• ERDEN F., AKGUL B., DANACI I., ONER M. R., Thermoelectric and Thermomechanical Properties Of Invar 36: Comparison with Common Thermoelectric Materials, Journal of Alloys And Compounds, Volume 932, 2023, 167690, Issn 0925-8388
• KILIÇASLAN M.F., YILMAZ Y., AKGUL B., Et Al. Effects of Flash Annealing And External Magnetic Field On Magnetic Properties Of Relatively High Nd Content (37% By Weight) Ndfeb Alloy. J Mater Sci: Mater Electron 33, 22728–22735 (2022).
• RAFİGHİ, M., ÖZDEMİR, M., ŞAHİNOĞLU, A., KUMAR, R., & DAS, S. R. (2022). Experimental Assessment and Topsis Optimization of Cutting Force, Surface Roughness, and Sound Intensity in Hard Turning of Aisi 52100 Steel. Surface Review and Letters, 29(11), 2250150.

Fakültemiz Bünyesindeki Akademik Personelimizin 2022 Yılında Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleleri
• KAVASOĞULLARI, B., CİHAN E., DEMİR H. (2022). Anülus Kanalda Hava-Hava Arası Nem Geçişinde Membranın Etkisinin İncelenmesi ve Kütle Transfer Eşitliklerinin Çıkarılması. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 0–0.
• KAVASOĞULLARI, B., CİHAN E., DEMİR H. (2022). Membranlı Boru Tipi Sıvı Desikant Nem Alma Sisteminin Tasarımı ve Deneysel Olarak İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 0–0.
• KILIÇASLAN M.F., YILMAZ Y., AKGUL B., "Ndfeb Esaslı Kalıcı Manyetik Alaşımların Manyetik Özelliklerine Uygulanan Isıl İşlemdeki Sürenin Etkisi", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, No. 40, Pp. 138- 142, Sep. 2022,
• KILIÇASLAN M.F., YILMAZ Y., AKGUL B., "Effects Of Heat Treatment On Magnetic Properties Of Ndfeb Based Permanent Magnet Alloys", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, No. 39, Pp. 9-12, Jul. 2022,
• KUL M., YILMAZ Y., OSKAY K. O., KUMRUOĞLU L. C.; Effect Of Chemical Composıtıon Of Boriding Agent On The Optimization Of Surface Hardness And Layer Thickness On Aısı 8620 Steel By Solıd And Liquid Boriding Processes, Advances In Materials Science, Vol. 22, No. 3 (73), September 2022;
• YILMAZ Y., AKBULUT H., UYSAL M.; Effect Of Nabh4 Concentration On Hardness And Microstructural Properties Of Electroless Deposited St-37 Steel, European Journal Of Science And Technology, Special İssue 39, Pp. 118-121, July 2022; • KILIÇASLAN M.F., ELBURNI S.I., YILMAZ Y., AKKAŞ M.; Effects Of B Additıon On The Microstructure And Microha

Fakültemiz Bünyesindeki Akademik Personelimizin 2022 Yılında Ulusal/Uluslararası Konferanslarda Yayımlanan Bildirileri
• KARAGÖZ, M.E., KAVASOĞULLARI, B., Numerical Analysis of a PCM-Based Hybrid Thermal Management System Applied to Lithium-Ion Battery Pack According to Different Parameters, 3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
• BAKIR H., EKER S. B., Testing Deep Learning Technıques Robustness Against Gaussian Noise, Ispec 14. Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi
• EKER S. B., YILDIZ A.S., Backstepping Control Of The Delta Robot And Its Effect On Liquid Sloshing Dynamics, Sivas Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi
• SAYIL A., ERDEN F., Designing A Fin Actuator Mechanism And A Smc Controller For Smart Ammunitions. Ispec 14. Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi
• KAVASOĞULLARI, B., KARAGÖZ, M.E., ERDİNÇ M.T., Sıralı Tip Boru Demeti Isı Değiştiricisi Sisteminde Düşük Reynolds Sayıları İçin Isı Transferinin Sayısal Analizi, Sivas Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi
• ÖNEL, M. N., DANACI I., OZBAY S., DANACI K.I., ERDEN F., KATIRCI R. , Effect Of Surface Hydrophilicity On The Sulphurization Performance in Czts Films. Ispec 14. Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi
• DANACI I., ÖNEL, M. N., OZBAY S., DANACI K.I, ERDEN F., KATIRCI R., Determination and Optimization of Parameters Affecting Cu-Zn-Sn Layers in Czts Solar Cell. 2nd Internatıonal Istanbul Congress Of MultıdıSCIplınary SCIentıfıc Research.
• KARAÇOBAN G., SOYSAL G., ERSOY Y, EFE M. (2022, 18-19 Temmuz) Ultra Wide Band Indoor Positioning System: The Effect Of Sensor Geometry, Ispec 14. Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi 
• KILIÇASLAN M.F., YILMAZ Y., AKGUL B., Effects of Heat Treatment on Magnetic Properties of Ndfeb Based Permanent Magnet Alloys, 1st International Conference On Innovative Academic Studies, Icıas 2022
• YILMAZ Y., AKBULUT H., UYSAL M. Effect Of Nabh4 Concentration On Hardness And Microstructural Properties Of Electroless Deposited St-37 Steel, 1st International Conference On Innovative Academic Studies, Icıas 2022
• ÖNER M.R., ERDEN F., OZBAY S., Polianilinin Organik Solventler İçerisindeki Çözünürlük Davranışının Gravimetrik Yöntemle İncelenmesi, Bursa 3rd International Conference On Scientific Researches, 22-23 October 2022, Bursa, Türkiye. • KILIÇASLAN M.F., YILMAZ Y., AKGUL B., Ndfeb Esaslı Kalıcı Manyetik Alaşımların Manyetik Özelliklerine