FAKÜLTE KURULU


Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Prof. Dr. Mehmet KUL

Dekan V.

Prof. Dr. Ahmet YILMAZ

Üye

 

Prof. Dr. Tolga KARAKÖY

Üye

 

Prof. Dr. Muhammet ASIM

Üye

Doç. Dr. Emre BİÇER

Üye

Doç. Dr. M. Tarık ÇAKIR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fuat ERDEN

Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Human AMIRI

Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı