Üniversitemizin 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kurulmasıyla birlikte,  Fakültemiz 2547 sayılı Kanunun 51 ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesine göre kurulmuş ve  faaliyetlerine başlamıştır, ilk öğretim üyeleri 2019 aralık ayı itibarıyla görevlerine başlamıştır.

Globalleşen dünyada bilginin gücü her geçen gün artarken bilimsel bilginin de sınırları aşan bir yönü olduğu bir vakıadır. Bu bağlamda Üniversitelerin günümüzde üstlendikleri rol ve sorumluluklar ile yapılanma modelleri bu gelişmelere paralel olarak değişim göstermiştir.

Ülkemizin ulusal kalkınma ve özellikle ulusal güvenliği ilgilendiren alanlarda dışa bağımlılığa son verip uluslararası rekabette hak ettiği yeri alması için gerçekleştirilen ulusal düzeydeki çalışmalar bağlamında Türk Yükseköğretim alanı da son yıllarda bir dizi yeni gelişmelere sahne olmuştur. Son olarak 2016 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelerin değişik tematik alanlar ve değişik misyonlarla yapılanmaları gerektiği düşüncesinden hareketle 15 üniversite bölgesel kalkınmada misyon odaklı çalışmalar için, 11 Üniversite ise araştırma üniversitesi olarak belirlenmiştir.

11. Kalkınma Planında belirlenen öncelikli üç gelişme alanından ikisi olan Tarım ve Savunma Sanayii alanlarının Kuruluş Kanunumuzda yer verilmiş olan fakültelerle eşleştirilmesi rastlantı değildir.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine ait bölüm ve anabilim dalları tamamen savunma sanayii sektörüne Ar-Ge hizmeti verecek, nitelikli eleman ve araştırmacı yetiştirecek şekilde ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, TUBİTAK UZAY ve TUSAŞ-TAİ gibi alandaki lider savunma şirketleri ile bizzat istişare edilerek belirlenmiş, müfredat içeriklerinin oluşturulması ve program tasarımı süreci söz konusu kuruluşlarla tamamlanmıştır.

2020 yılı bahar döneminde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde kurulan Savunma Teknolojileri Anabilim Dalında disiplinler arası Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına öğrenci alımı gerçekleştirilmek suretiyle Üniversitemizde eğitim-öğretim lisansüstü düzeyde fiilen başlamıştır.

Fakültemiz bünyesinde, 22.05.2019 tarihinde YÖK kararı ile Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği Bölümleri açılmıştır.

2022 Güz Döneminde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizdeki Uçak Mühendisliği Bölümü Lisans Programı açılmış ve ilk öğencilerini almıştır.

Fakültemiz 2 profesör, 6 doktor öğretim üyesi, 15 araştırma görevlisi, 1 Teknik Personel ve 3 İdari Personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.