Işıma (Işınım) ile Isı Transferi Eğitim Seti
 
Işıma (Işınım) ile Isı Transferi Eğitim Seti

• Işınım radyasyon eğitim setinde radyant ısı transferi ve radyant ısı değişimi kanunları, radyasyonla (hem ısı hem de ışık) ısı transferinin temel kanunlarının araştırılmasına izin verir. İki uygun dedektör, ışık filtreleri, ile hedef plakaları ve açıklık plakalarının her biri, paralel dereceli bir yol üzerindeki uygun taşıyıcılara monte edilir, araştırmacıların hızlı deneysel çalışmalarına olanak sağlamaktadır.
Isı İletim Eğitim Seti
 
Isı İletim Eğitim Seti

• İletim ile ısı transferi, bir maddenin daha yüksek ısı enerjisine sahip parçacıklarından daha düşük ısı enerjisine sahip parçacıkları arasındaki etkileşim ile gerçekleşir. Isı iletiminin temel ilkelerinin deney düzeneği üzerinde uygulanması, lineer ve radyal ısı iletimi ve katıların ısı iletim katsayısının belirlenmesi bu deney düzeneği ile mümkündür.
Doğal ve Zorlanmış Isı Taşınım Eğitim Seti
 
Doğal ve Zorlanmış Isı Taşınım Eğitim Seti

• Taşınım ile ısı transferi , katı yüzey ile akışkan arasında gerçekleşen ısı aktarımının bir çeşididir. Akışkan içindeki akımlar aracılığı ile ısı aktarılır. Doğal ve zorlanmış taşınım deney düzeneği, dikdörtgen kesitli dikey bir kanal, güç kontrol ünitesi, kanal içerisine yerleştirilmiş bir fan, kanal içerisine yerleştirilebilen farklı tipteki yüzeyler, sıcaklık sensörleri ve hız ölçerden oluşmaktadır. Kontrol ünitesi sayesinde hedef yüzeylere verilen ısıl güç ayarlanabilmektedir.
• Aynı şekilde fan tamamen kapatılabilmekte veya değişik devirlerde dönüşü sağlanarak kanal içerisinde değişik hız değerleri elde edilebilmektedir. Ayrıca kanal içerisine farklı geometrilere sahip yüzeyler monte edilebilmekte, bu yüzeylere verilecek ısıl güç ile kanal havasından daha yüksek bir sıcaklığa ulaşmaları sağlanabilmektedir. Bu sıcaklık farkı yüzey ile hava arasında taşınımla ısı transferine sebebiyet vermektedir.
Çoklu Isı Eşanjörleri Eğitim Seti
 
Çoklu Isı Eşanjörleri Eğitim Seti

• Çoklu Isı Eşanjörleri eğitim seti, dört tip ısı eşanjörü ile yapılan deneyleri kapsamaktadır. Bu eşanjörler arasında yüzey borulu tip, iç borulu, fan coil ve plakalı ısı eşanjörleri bulunmaktadır. Tesisin akışkanı, akışkanın yönünün değiştirilmesine olanak tanıyan vanalar kullanılarak istenen ısı eşanjörüne yönlendirilebilir. Isı, ısıtma tankındaki 2 kW'lık bir güç kaynağı tarafından üretilir.
• Isının üretildiği ve iletildiği sistemin giriş ve çıkış sıcaklıkları sıcaklık sensörleri kullanılarak ölçülür. Çeşitli ısı eşanjörü tipleriyle yapılan bu kapsamlı deney seti, öğrencilere ısı transferi mekanizmaları ve farklı ısı eşanjörü tasarımlarının işleyişi hakkında pratik bilgiler sağlar.