Proje: Farklı Soğuma Hızlarında üretilmiş Ce-Fe-B Esaslı Manyetik Şeritlerin Mikro Yapısal ve Manyetik Özelliklerine Hidrojen Dekripitasyon (HD) Prosesinin Etkisi

Program: TUBİTAK 1002

Hibe Sağlayan Kurum veya Kuruluş(lar): TUBİTAK

Proje Yürütücüsü: Arş. Gör. Yasin YILMAZ

Araştırmacılar: 

Proje: Grafen Tabanlı Fraktal Yapıda 5G Mikroşerit Yama Anten ve Metamalzeme Tasarımı ile Üretimi

Program: BAP 

Hibe Sağlayan Kurum veya Kuruluş(lar): SBTÜ BAP 

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hüsnü Deniz BAŞDEMİR

Araştırmacılar: Prof. Dr. Emre BİÇER

Proje: Süperiletken Manyetik Levitasyon Sistemleri Için Vakumlu Kriyostat Imalatı Ve Döngüde Donanımsal Benzetim Yapısı Kullanılarak Çalışma Şartları Altında Test Edilmesi

Program: TUBITAK 3501

Hibe Sağlayan Kurum veya Kuruluş(lar): TUBITAK

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Ali Suat YILDIZ

Araştırmacılar: Arş. Gör. Sefa Burhan EKER

Proje: NdFeB Esaslı izotropik Şeritlerin Manyetik Özelliklerinin Ötektik Alaşımlarla (Nd-Mn, Nd-Ag, ve Nd-Zn) Tane Sınır Difüzyonu Prosesi ile İyileştirilme Çalışmaları

Program: BAP ÖAP

Hibe Sağlayan Kurum veya Kuruluş(lar): BAP ÖAP

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Fuat ERDEN

Araştırmacılar: Prof. Dr. M. Fatih Kilicaslan

Proje: Fdm Esaslı Bir Batarya Isıl Yönetim Sisteminin Modellenmesi Ve Farklı Parametrelere Göre Deneysel Ve Sayısal Analizi

Program: BAP 

Hibe Sağlayan Kurum veya Kuruluş(lar): BAP 

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Barış KAVASOĞULLARI

Araştırmacılar: Arş. Gör. Mehmet Nurullah ÖNEL

Proje: Eklemeli imalat yöntemi ile üretilen AlSi10Mg alüminyum alaşımının dövme 7075-T6 alüminyum alaşımına sürtünme karıştırma bindirme kaynağının araştırılması

Program: BAP 

Hibe Sağlayan Kurum veya Kuruluş(lar): BAP 

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Ömer EKİNCİ

Araştırmacılar: 

Proje: Investigation of Multi-Fidelity Data Fusion Techniques to Obtain Aerodynamic Database for Air Vehicles

Program: TAI Lift Up +

Hibe Sağlayan Kurum veya Kuruluş(lar): TAI Lift Up + 

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Yaşar OSTOVAN

Araştırmacılar: Arş. Gör. Burhan Necati Kızıloğlu

Proje: Aerodinamik testlerde kullanılmak üzere dijital basınç ölçüm sisteminin tasarımı, yapımı ve kalibrasyonu

Program: TÜBİTAK ARDEB 1002-A 

Hibe Sağlayan Kurum veya Kuruluş(lar): TÜBİTAK ARDEB 1002-A 

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Human AMİRİ

Araştırmacılar: 

Proje: Düşük Termal Genleşmeli Alaşımların Mekanik Özelliklerinin Hızlı Katılaştırma Yöntemi ile Geliştirilmesi

Program: TÜBİTAK 1002 

Hibe Sağlayan Kurum veya Kuruluş(lar): TÜBİTAK 1002

Proje Yürütücüsü: Arş. Gör. Bekir AKGÜL

Araştırmacılar: 

Proje: Anilinin Ultrases Destekli Polimerizasyonu.

Program: BAP GENL

Hibe Sağlayan Kurum veya Kuruluş(lar): BAP 

Proje Yürütücüsü: Dr. Ogr. Uyesi Ibrahim Korkut

Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Fuat ERDEN

Proje: Polianilinin Çözelti Karakteristiğinin İncelenmesi ve Çözünürlük Parametrelerinin Tespiti.

Program: BAP 

Hibe Sağlayan Kurum veya Kuruluş(lar): BAP 

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Salih Ozbay

Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Fuat ERDEN

Proje: Otonom Atik Dronlar

Program: Lütfi ABAY Yapay Zeka ve Robotik Laboratuvarı Projesi

Hibe Sağlayan Kurum veya Kuruluş(lar): Lütfi ABAY Yapay Zeka ve Robotik Laboratuvarı

Bütçesi Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Ali Suat YILDIZ

Araştırmacılar: Arş. Gör. Nurullah ÖZKAN, Arş. Gör. Sefa Burkan EKER

Proje: Termoelektrik Malzeme Olarak Karbon Nanotüp/Kopolimer Kompozitlerinin Geliştirilmesi

Program: TÜBİTAK 1001 Projesi

Hibe Sağlayan Kurum veya Kuruluş(lar): TÜBİTAK

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Fuat ERDEN

Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Salih OZBAY