Proje: Grafen Takviyeli CuCr1Zr Matrisli Kompozitlerin Elektriksel, Termal ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Program: TÜBİTAK 1001 Projesi

Hibe Sağlayan Kurum veya Kuruluş(lar): TÜBİTAK

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet KUL

Araştırmacılar: Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR, Prof. Dr. Deniz UZUNSOY, Doç. Dr. Ali ÖZER, Dr. Öğr. Üyesi Fuat ERDEN

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2017-2020 

Proje: Güdümlü Mühimmatlar İçin Açılır Kapanır Kanat Sistemi Tasarlanması

Program: Üniversite - Sanayi İşbirliği Projesi

Hibe Sağlayan Kurum veya Kuruluş(lar): TÜBİTAK SAGE & Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Fuat ERDEN

Araştırmacılar: Arş. Gör. Asaf SAYIL

Proje: CZTS Fotovoltaik Hücrelerde Verime Etki Eden Parametrelerin İstatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi ve Optimize Edilmesi.

Program: Güdümlü Araştırma Projesi

Hibe Sağlayan Kurum veya Kuruluş(lar): Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ramazan KATIRCI

Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Fuat ERDEN, Dr. Öğr. Üyesi Salih ÖZBAY, Arş. Gör. İlhan DANACI, Arş. Gör. Mehmet Nurullah ÖNEL

Proje: Hassas Litografik Retikül İmalatı İçin Cam veya Kuvarz Üzerine Vakumda Kaplanan Metal İnce Filmlerin Deneysel Optimizasyonu

Program: Genel Araştırma Projesi

Hibe Sağlayan Kurum veya Kuruluş(lar): Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTU)

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ahmet YILMAZ

Araştırmacılar: Arş. Gör. Ümit YILMAZ

Proje: Farklı fonksiyonel grup içeren monomerlerin ultrases destekli emulsiyon polimerizasyonu ve karakterizasyonu

Program: Genel Araştırma Projesi

Hibe Sağlayan Kurum veya Kuruluş(lar): Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTU)

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Ibrahim KORKUT

Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Salih OZBAY, Dr. Öğr. Üyesi Fuat ERDEN