Dr. Öğr. Üyesi Fuat ERDEN

Dekan Yardımcısı

E-posta: fuaterden@sivas.edu.tr