Dr. Öğr. Üyesi Fuat ERDEN (Dekan Yrd.)

 

E-posta: fuaterden@sivas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar OSTOVAN (Dekan Yrd.)

 

E-posta: yostovan@sivas.edu.tr