Fakültemiz Olağan Aylık Toplantısı Gerçekleştirildi: Akademik ve İdari Konular Ele Alındı

Fakültemiz Olağan Aylık Toplantısı Gerçekleştirildi: Akademik ve İdari Konular Ele Alındı

   Haziran ayının ilk haftasında fakültemizin aylık toplantısı gerçekleştirildi. Bu ayki toplantıda, akademik ve idari birçok önemli konu masaya yatırıldı.
   Toplantının başında, fakültenin genel durumu ve gelecek döneme dair planları hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı. Ardından toplantının ana gündem maddelerine geçildi. Fakültedeki akademik ve idari süreçlerin iyileştirilmesi için gerekli çözüm önerileri konuşuldu.
   Toplantının sonunda, katılımcılar öneri ve görüşlerini dile getirme fırsatı buldu. Karşılıklı fikir alışverişinin ardından toplantı sona erdi. 
   Fakültemizin gelişimine katkıda bulunan tüm akademik ve idari personele teşekkür ederiz.