31.07.2023 Tarihli Sözleşmeli Personel (4/B) Alım İlanı Sonuçları


  31.07.2023 TARİHLİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI SONUÇLARI
Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 inci maddesi uyarınca 31.07.2023 tarihli ve 32265 sayılı Resmî Gazete'de Sözleşmeli Personel Alım İlanı yayımlanmıştır.
Bu kapsamda yapılan başvurular değerlendirilmiş olup, asil ve yedek listede yer alan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılan adaylara ilişkin sonuçlar aşağıda sunulmuştur.
 
Açıklamalar;
1. 4/B Sözleşmeli Personel (Büro Personeli, Destek Personeli) KPSS Puanı İle Asil ve Yedek Listeye Giremeyen Adaylara İlişkin Açıklama; 
1.1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42 nci, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 56 ncı, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesi ve 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamı dışında, özel ticari firmalar tarafından verilen sertifikalar sınav komisyonunca değerlendirilmemiştir.
1.2- KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yerleşmeye hak kazanan ve yedek olarak belirlenen adaylar ile sıralamaya girip ilanda belirtilen özel şartları karşılamadığından sıralamaya giremeyen adaylar yayımlanmış olup bunların dışında kalan adaylar listeye alınmamıştır.
1.3- Yerleşmeye hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun ilgili hükümleri gereği arşiv araştırması yapılacak olup, adaylar arşiv araştırması sonucuna göre asil adaydan başlamak üzere çağırılacaktır.
1.4- Asil listede yer alarak yerleşmeye hak kazanan adayların, atama işlemlerine esas olmak üzere “Atama Başvuru Formu ve 2 adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)” ile birlikte 04 Eylül 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
  
           Gerekli Bilgiler ve Sözlü Sınav Hakkında Detaylı Bilgi İçin
Tel: 0346 217 01 13
 
BÜRO PERSONELİ (İLAN NO 2023BP03)- için tıklayınız.
BÜRO PERSONELİ (İLAN NO 2023BP04)- için tıklayınız.
BÜRO PERSONELİ (İLAN NO 2023BP05)- için tıklayınız.
ÇÖZÜMLEYİCİ/SİSTEM PROGRAMCISI (2023Ç/S02)- için tıklayınız.
DESTEK PERSONELİ (İLAN NO 2023DP03)- için tıklayınız.
DESTEK PERSONELİ (İLAN NO 2023DP04)- için tıklayınız.
DESTEK PERSONELİ (İLAN NO 2023DP05)- içintıklayınız.