YAPI VE MALZEME LABORATUVARI

  

Laboratuvar Asistanı Arş.Gör.Yasin YILMAZ yyilmaz@sivas.edu.tr
Laboratuvar Asistanı Arş.Gör.İlhan DANACI idanaci@sivas.edu.tr
Laboratuvar Asistanı Arş.Gör.Bekir AKGÜL bekirakgul@sivas.edu.tr
Laboratuvar Asistanı
Arş.Gör.Muhammed Taha YILDIZ mtyildiz@sivas.edu.tr

Yapı ve Malzeme Laboratuvarında, özellikle havacılık, uçak-uzay ve savunma endüstrisinde kullanılan malzemelerin, mikro yapısal, mekanik, termal ve elektriksel özelliklerinin analizi gerçekleştirilmektedir. Ana araştırma alanımız havacılık, uçak-uzay ve savunma endüstrisi için geliştirilen malzemelerin;

 

Ø  Araştırmaya uygun numunelerin hazırlanması (bakalite alma, zımparalama, parlatma ve dağlama)

Ø  Mikro yapısal karakterizasyonu (malzeme mikro yapısındaki tane boyutu, tane şekli, fazların cinsi)

Ø  Sertlik analizleri (makro ve mikro sertlik cihazları ile)

Ø  Mukavemet ve tokluk analizleri (çekme/akma/kopma/basma/eğme mukavemetleri)

Ø  Termal ve elektriksel (termoelektrik) özelliklerin analizi

 

 


EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SİSTEMLERİ1.HASSAS KESME CİHAZI 

 
Cihazın Kullanım Amacı: Hassas kesme cihazı ile, metalografik incelemesi yapılacak olan malzemelerden oldukça hassas boyut toleranslarında numune almak amaçlanır. 
Cihazın Uygulamaları: Hassas kesme cihazı ile havacılıkta ve askeri uygulamalarda kullanılan çeşitli malzemelerin metalografik olarak incelenmesinde en uygun şekilde gerekli ölçülerde numune hazırlanabilir.

2.MAKROSERTLİK ÖLÇME CİHAZI 
·  
     Cihazın Kullanım Amacı: Makrosertlik ölçüm cihazı ile 0.0125 mm'den daha kalın numunelerde 10 kg lık yük uygulamak suretiyle sertlik ölçümü amaçlanır.
     Cihazın Uygulamaları: Havacılıkta ve askeri uygulamalarda kullanılan çeşitli malzemelerin makro ölçekte nispeten yüksek yükler uygulamak suretiyle sertlik değerlerinin elde edilmesinde kullanılır.

3.MİKROSERTLİK ÖLÇME CİHAZI 
     Cihazın Kullanım Amacı: Mikrosertlik ölçüm cihazı ile 0.0125 mm'den daha ince numunelerde 1 kg'dan az yük uygulamak suretiyle sertlik ölçümü amaçlanır.
     Cihazın Kullanım Alanları: Havacılıkta ve askeri uygulamalarda kullanılan çeşitli malzemelerin hassas bir şekilde mikrosertlik değerlerinin elde edilmesinde kullanılır.

4.OPTİK MİKROSKOP CİHAZI

 

     Cihazın Kullanım Amacı: Optik mikroskop, ya da ışık mikroskobu ile malzemelerden mikroyapısal görüntü almak için merceklerden oluşan bir sistem ile görünür ışığı kullanmak amaçlanır.
      Cihazın Uygulamaları: Havacılıkta ve askeri uygulamalarda kullanılan çeşitli malzemelerin düşük büyütmelerdeki (10x-100x) mikroyapısal incelemelerinde kullanılabilir. 

5.SICAK BAKALİTE ALMA CİHAZI 
      Cihazın Kullanım Amacı: Sıcak bakalite alma cihazıyla, metalografik incelemesi yapılacak olan numunelerin ısıtılarak pişirilip daha sonra su ile soğutularak katılaştırılan uygun reçine bileşimleriyle kalıplanması amaçlanır.
      Cihazın Uygulamaları: Havacılıkta ve askeri uygulamalarda kullanılan çeşitli malzemelerin metalografik olarak incelemeye uygun hale getirmek için sıcak bakalite alınması gerekmektedir.

6.ZIMPARALAMA/PARLATMA CİHAZI 
Cihazın Kullanım Amacı: Zımparalama işlemi ile, malzemenin işlenecek pürüzlü yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesi amaçlanır. Parlatma işlemi ile, yüzeyleri pürüzsüz hale getirilen malzemelerin yüzeyindeki zımparalama esnasında oluşan çiziklerin yok edilip yüzeylerin ayna parlaklığına getirilmesi amaçlanır. İncelenmek istenen mikroyapının görülebilmesi için yüzeydeki deforme olmuş tabaka uzaklaştırılmalıdır, bu amaçla zımparalama işlemleri kademeli olarak gerçekleştirilir ve her kademede bir öncekinden daha ince zımpara kullanılır. Böylece her kademede numunede oluşan çizik ve deformasyon en aza indirilir. Parlatma kademesinde döner disk üzerine çuha, kadife gibi parlatma kumaşları giydirilip Al2O3, elmas gibi aşındırıcı tozların süspansiyonları kullanılarak numune yüzeyleri ayna parlaklığına getirilir. Son olarak nihai mikroyapı incelemesi için numuneler, uygun dağlama çözeltileriyle dağlanır.
Cihazın Uygulamaları: Havacılıkta ve askeri uygulamalarda kullanılan çeşitli mikroskobik yüzey incelemeleri için hazır hale getirilmesinde kullanılır.

7.ÇEKME CİHAZI

 

 

Cihazın Kullanım Amacı: Çekme deneyi ile malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanır. Bu deneyde, herhangi bir malzemenin statik ve yavaş uygulanan bir yüke karşı dayanımı (mukavemeti) ölçülür. Uygun bir çekme test numunesi, universal çekme testi cihazına yerleştirilir ve numuneye kuvvet (yük) uygulanır. Çekme deneyinde numunedeki uzama miktarı ekstansometre (uzama ölçer), uygulanan kuvvet (yük) ise yük hücresi kullanılarak ölçülür ve bu ölçülen uzama ve yük değerleri kullanılarak gerilim-genleme eğrisi elde edilir. Yassı numuneler için 0-7 mm arası kalınlığa sahip, silindirik numuneler için ise 9 ila 14 mm arası çapa sahip olacak şekilde çekme testi gerçekleştirilebilmektedir.

 Cihazın Uygulamaları: Havacılıkta ve askeri uygulamalarda kullanılan çeşitli malzemelerin gerilme-genleme eğrisinden çekme mukavemeti, akma mukavemeti, kopma mukavemet, sünekliği, elastisite modülü, kırılma tokluğu, yüzde uzama, Poisson oranı gibi mekanik özelliklerinin tespit edilmesi amaçlanır. Ayrıca bu tür malzemelerin yoğunluğuna bağlı olarak değişen spesifik mukavemet (mukavemet/yoğunluk oranı) özelliklerinin tespit edilmesinde de bu cihazdan yararlanılır.