Devam Eden Projeler

 Proje: CZTS fotovoltaik hücrelerde verime etki eden parametrelerin istatistiksel yöntemlerle belirlenmesi ve optimize edilmesi.

Program: BAP Güdümlü Araştırma Projesi

Hibe Sağlayan Kurum: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTU)

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ramazan Katırcı

 

Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Fuat Erden, Dr. Öğr. Üyesi Salih Özbay, Arş. Gör. İlhan Danacı, Arş. Gör. Mehmet Nurullah Önel

 

Proje: Hassas litografik retikül imalatı için cam veya kuvarz üzerine vakumda kaplanan metal ince filmlerin deneysel optimizasyonu

Program: BAP Güdümlü Araştırma Projesi

Hibe Sağlayan Kurum: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTU)

Proje Yürütücüsü: PrOf. Dr. Ahmet YILMAZ

 

Araştırmacılar: Arş. Gör. Ümit YILMAZ

 

Proje: Güdümlü Mühimmatlar için Açılır Kapanır Kanat sistemi Tasarlanması

Program:  BAP Güdümlü Araştırma Projesi

Hibe Sağlayan Kurum: TÜBİTAK SAGE

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Fuat ERDEN

Araştırmacılar: Arş. Gör. Asaf SAYIL

Tamamlanan Projeler

 

Proje: Grafen Takviyeli CuCr1Zr Matrisli Kompozitlerin Elektriksel, Termal ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Program: TUBITAK 1001 Projesi

Hibe Sağlayan Kurum: TUBITAK

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Kul

Araştırmacılar: Prof. Dr. Mehmet Şimşir, Prof. Dr. Deniz Uzunsoy, Doç. Dr. Ali Özer, Dr. Öğr. Üyesi Fuat Erden

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2017 -2020