Misyonumuz 

            Küreselleşmenin getirdiği önemli gerekliliklerden olan kalite, verimlilik, hız, inovasyon ve teknoloji bakış açısından öğrencilerimizi;

-Alanımızdaki en güncel teorik ve uygulamalı bilgilerle donatmak,

-Yaratıcı, sorgulayan, araştıran, problemlere çözüm üretebilen, analitik düşünebilen, öz değerlerinden taviz vermeden evrensel boyutlu bakış açısına sahip olan bireyler olarak yetiştirmek,

-Tüm çalışma ve etkileşmelerinde etik değerleri önde tutan toplumsal inovasyon ve sürdürülebilirlik bakış açısına sahip, ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynayan bireyler olarak yetiştirmek, ve böylece sağlam ve nitelikli bir işgücünün oluşmasını sağlamak.

Vizyonumuz

            Genel kabul görmüş temel bilgi ve bilimleri sanayii uygulamaları ile harmanlayarak çağa uygun eğitim model ve teknikleri vasıtası ile kaliteli insan kaynağı oluşmasına katkı sağlayan, Havacılık ve Uzay sanayiine özgün değerler katarak uluslararası literatüre bu konuda  yön veren yükseköğrenim kurumları arasında lider olmak.