Dekan'ın Mesajı  

 

Havacılık ve Uzay Bilimleri, içinde en güncel bilgi, bilim ve teknolojik uygulamaları barındıran nadir çalışma alanlarından biridir. Alan içindeki gelişmeler diğer mühendislik alanlarındaki teknik gelişmeleri kamçıladığı gibi, ülkelerin bağımsızlık ve egemenliğinde pekiştirici ve vazgeçilemez bir role sahip olmaktadır.

Fakültemiz yenilikçi ve disiplinler arası yaklaşımlarla araştırma ve geliştirme odaklı eğitim modellerini esas alarak hava ve uzay araçlarının tasarımı ve üretiminde hizmet veren mühendisler, endüstri öz kaynaklarını yerinde ve etkin kullanabilen inovasyon ve verimliliği en iyi düzeylere çıkaran mühendis ve mühendis yöneticilerin yetişmesini sağlamayı amaçlamıştır.

Eğitim politikalarımız Üniversite ve Fakültemizin misyon ve vizyonları çerçevesinde öncelikle ülkemizin Havacılık ve Uzay alanındaki önemli ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde oluşturulmaktadır.

Üniversitemiz enstitüsünde bulunan Savunma Teknolojileri Lisansüstü Eğitim Programları (Doktora, tezli Yüksek Lisans) özellikle savunma sanayiimizin ihtiyaç ve problemleri doğrultusunda devam etmekte, öğrencilerimizin çalışmaları savunma sanayiinden ayrıca sağlanmış olan ikinci akademik danışmanları ile birlikte sürmektedir.

Fakültemizde iki bölüm mevcuttur. Bunlar Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği bölümleridir. Uçak mühendisliği bölümü 2022-2023 eğitim öğretim yılında lisans düzeyindeki ilk öğrencilerini almış olup, uzay mühendisliği bölümü için de bölümün açılması ve bölüme öğrenci alınması için hazırlıklar devam etmektedir. Uçak mühendisliği öğrencileri ingilizce hazırlık sınıfına devam etmektedir; hazırlığı geçen öğrenciler ise lisans eğitimine devam etmektedir. Lisans Eğitimi Programlarında özellikle savunma sanayii firmlarının yakından ilgili olduğu konu ve uygulamalara ağırlık verilmektedir.

Fakültemizin eğitim ve araştırma atmosferini daha yakından tanıtabilmek için sizleri aramızda görmekten kıvanç duyarız.

Saygılarımla,