Dekan'ın Mesajı  

 

Havacılık ve Uzay Bilimleri, içinde en güncel bilgi, bilim ve teknolojik uygulamaları barındıran nadir çalışma alanlarından biridir. Alan içindeki gelişmeler diğer mühendislik alanlarındaki teknik gelişmeleri kamçıladığı gibi, ülkelerin bağımsızlık ve egemenliğinde pekiştirici ve vazgeçilemez bir role sahip olmaktadır.

Fakültemiz yenilikçi ve disiplinler arası yaklaşımlarla araştırma ve geliştirme odaklı eğitim modellerini esas alarak hava ve uzay araçlarının tasarımı ve üretiminde hizmet veren mühendisler, endüstri öz kaynaklarını yerinde ve etkin kullanabilen inovasyon ve verimliliği en iyi düzeylere çıkaran mühendis yöneticilerin yetişmesini sağlamayı amaçlamıştır.

Eğitim politikalarımız Üniversite ve Fakültemizin misyon ve vizyonları çerçevesinde öncelikle ülkemizin Havacılık ve Uzay alanındaki önemli ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde oluşturulmaktadır.

Fakültemizdeki Savunma Teknolojileri Lisansüstü Eğitim Programları (Doktora, tezli Yüksek Lisans) özellikle savunma sanayiimizin ihtiyaç ve problemleri doğrultusunda devam etmekte, öğrencilerimizin çalışmaları savunma sanayiinden ayrıca sağlanmış olan ikinci akademik danışmanları ile birlikte sürmektedir.

Fakültemizde iki bölüm mevcuttur. Bunlar Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği bölümleri olup her iki bölüm için de Lisans Programı açma çalışmalarımız devam etmektedir. Önde gelen savunma sanayii firmalarıyla öğrenci staj protokollerimiz tamamlanmış olup, Lisans Eğitimi Programlarında özellikle bu firmaların yakından ilgili olduğu konu ve uygulamalara ağırlık verilecektir.

Fakültemizin eğitim ve araştırma atmosferini daha yakından tanıtabilmek için sizleri aramızda görmekten kıvanç duyarız.

Saygılarımla,

                                                                              

 

                                                           Prof. Dr. Ahmet YILMAZ

                                                               Dekan V.