Araştırma Görevlileri

Fakültemiz Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Mücahit Emin KARAGÖZ

Mücahit Emin KARAGÖZ

  


L : Yıldız Teknik Üniversitesi / Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
YL : Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

E-mail : mucahitkaragoz@sivas.edu.tr

 

Arş. Gör. Nurullah ÖZKAN

Nurullah ÖZKAN

  


L : Erciyes Üniversitesi
YL : Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

E-mail : nozkan@sivas.edu.tr

 

Arş. Gör. Osman Veysel ÖZDEMİR

Osman Veysel ÖZDEMİR

  


L : Necmettin Erbakan Üniversitesi
YL : Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

E-mail : ovozdemir@sivas.edu.tr

 

Arş. Gör. Burhan Necati KIZILOĞLU

Burhan Necati KIZILOĞLU

  


L : Samsun Üniversitesi
YL : Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

E-mail : burhan.necati@sivas.edu.tr

 

Arş. Gör. Sefa Burhan EKER

Sefa Burhan EKER

  


L : Necmettin Erbakan Üniversitesi
YL : Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

E-mail : sbeker@sivas.edu.tr

 

Arş. Gör. Bekir AKGÜL

Bekir AKGÜL

  


L : Karadeniz Teknik Üniversitesi
YL : Selçuk Üniversitesi
Dr : Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

E-mail : bekirakgul@sivas.edu.tr

 

Arş. Gör. İlhan DANACI

İlhan DANACI

  


L : Gazi Üniversitesi
YL : Gazi Üniversitesi
DR : Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

E-mail : idanaci@sivas.edu.tr

 

Arş. Gör. Yasin YILMAZ

Yasin YILMAZ

  


L :Kocaeli Üniversitesi
YL : Sakarya Üniversitesi
Dr : Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

E-mail : yyilmaz@sivas.edu.tr

 

Arş. Gör. Mehmet Nurullah ÖNEL

Mehmet Nurullah ÖNEL

  


L : Çukurova Üniversitesi
YL : Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Dr : Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

E-mail : mnurullahonel@sivas.edu.tr

 

Arş. Gör. Asaf SAYIL

Asaf SAYIL

  


L : Erciyes Üniversitesi
YL : Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

E-mail : asayil@sivas.edu.tr

 

Arş. Gör. Gökhan KARAÇOBAN

Gökhan KARAÇOBAN

  


L : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
YL : Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

E-mail : gokhankaracoban@sivas.edu.tr

 

Arş. Gör. Kadir Giray KUYUMCU

Kadir Giray KUYUMCU

  


L : Gaziantep Üniversitesi
YL : Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

E-mail : kgkuyumcu@sivas.edu.tr

 

Arş. Gör. Volkan PAKSOY

Volkan PAKSOY

  


L : Orta Doğu Teknik Üniversitesi
YL : Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

E-mail : volkan.paksoy@sivas.edu.tr

 

Arş. Gör. Ümit CİHAN

Ümit CİHAN

  


L : Gaziantep Üniversitesi
YL : Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

E-mail : ucihan@sivas.edu.tr

 

Arş. Gör. Şeyda ÖZTÜRK KİRİŞLİ

Şeyda ÖZTÜRK KİRİŞLİ

  


L : Necmettin Erbakan Üniversitesi
YL : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

E-mail : seydaozturk@sivas.edu.tr

 

Arş. Gör. Kübra ÇİFTÇİ

Kübra ÇİFTÇİ

  


L : Necmettin Erbakan Üniversitesi
YL : Necmettin Erbakan Üniversitesi

E-mail : kubraciftci@sivas.edu.tr